عناوین اخبار
راه اندازی سایت 1398/05/09 - 07:12:35
.
-

idSchooltitlebodyimagedatestatus
11راه اندازی سایتبدینوسیله به اطلاع همکاران و دانش آموزان گرامی می رساند، سایت جدید و بروز شده مجتمع آموزشی غیر دولتی علوی شهر تبریز راه اندازی شد.Images_News\636998334979468401.jpg1398/05/09 - 07:12:35