دبستان غیردولتی علوی

حضور همکاران و دانش آموزان در مدرسه بعد از بازگشایی با رعایت پروتکل بهداشتی

آموزش تعطیل نیست

حضور همکاران و دانش آموزان در مدرسه برای رفع اشکال

بازگشایی مدارس بعد از کرونا

بازگشایی مدارس بعد از کرونا و حضور دانش آموزان و معلمین محترم در مدرسه برای رفع اشکال.


دبستان غیردولتی علوی

رفع اشکال دانش آموزان در مدرسه

دبستان غیردولتی علوی

حضور معلمین محترم و دانش آموزان برای رفع اشکال با رعایت پروتکل بهداشتی

مدرسه در دوران پس از بازگشایی

دبستان غیر دولتی علوی 2 پس از بازگشایی با رعایت تمام پروتکل بهداشتی


رفع اشکال دانش آموزان

رفع اشکال دانش آموزان در زمان های تعیین شده با معلمان محترم مدرسه. دبستان غیردولتی علوی 2. 99/2/28

بازگشایی مدارس بعد از کرونا

ضد عفونی کردن مدرسه و رعایت پروتکل بهداشتی. دبستان غیردولتی علوی 2.

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی 2


کلاس مجازی

کلاس های آنلاین دبستان غیردولتی عوی 2

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی 2

جلسه آنلاین

جلسه آنلاین دبستان غیردولتی علوی 2به مناسبت گرامیداشت روز معلم


کارکاه علوم

آزمایشگاه علوم. کلاس ششم دیسون

انتخابات شورای دانش آموز

انتخابات شورای دانش آموزی. دبستان غیردولتی علوی 2

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی. دبستان غیردولتی علوی 2


انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی دبستان غیر دولتی علوی 2

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین. دبستان غیردولتی علوی 2

جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی


گرامی داشت هفته کتاب

گرامیداشت هفته کتاب. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس دسته جمعی همکارن علوی 2

عکس دسته جمعی همکاران علوی 2 در گرامیداشت هفته پژوهش

برگزیدگان آموزشی

برگزیدگان آموزشی کلاس ششم انیپشتن


برگزیدگان آموزشی

برگزیدگان آموزشی کلاس ششم ادیسون

برگزیده های آموزشی

برگزیدگان آموزشی کلاس سوم زکریای رازی. دبستان غیردولتی علوی 2

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی 2


آموزش آنلاین

آموزش آنلاین. دبستان غیردولتی علوی 2

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین پنجم حسابی. دبستان غیردولتی علوی 2

کلاس آنلاین

کلاس آنلاین چهارم ملاصدرا


فعالیت های کلاسی پیش دبستانی

فعالیت های کلاسی پیش دبستانی. دبستان غیردولتی علوی2

المپیاد ورزش درون مدرسه ایی

افتتاحیه ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی. دبستان غیردولتی علوی 2

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی. دبستان غیردولتی علوی 2


جشن قرآن

جشن قرآن پایه اول دبستان غیردولتی علوی 2

جشن قرآن

جشن قرآن کلاس اول ابن سینا. دبستان غیردولتی علوی 2 (عکس مربوط به اوایل سال تحصیلی می باشد)

جشن قرآن

جشن قرآن کلاس اول فارابی. دبستان غیردولتی علوی 2 (عکس مربوط به اوایل سال تحصیلی می باشد)


عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان ششم انیشتن. اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان ششم ادیسون. اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان پنجم حسابی .اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2


عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان پنجم حسابی .اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان چهارم سهروردی در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان چهارم ملاصدرا در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2


عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان سوم زکریای رازی در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان سوم ابوریحان بیرونی در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان دوم خوارزمی در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2


عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان دوم جابربن حیان در اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان اول ابن سینا، مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی اول فارابی اول مهرماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2


عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان اول ابن سینا در جشن شکوفه ها. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس کلاسی دانش آموزان اول فارابی در جشن شکوفه ها. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس دسته جمعی دانش آموزان در جشن شکوفه ها همراه معلم در اول مهر


بازدید از عمارت شهرداری

بازدید از عمارت شهرداری تبریز . دبستان غیردولتی علوی 2

خانه مشروطه

بازدید دانش آموزان پایه سوم از خانه مشروطه(قبل از ویروس کرونا)

بازدید از خانه مشروطه

بازدید دانش آموزان پایه سوم از خانه مشروطه (مربوط به دوران مدرسه، قبل از ویروس کرونا)


آموزش آنلاین.

آموزش آنلاین دبستان غیردولتی علوی 2

تدریس آنلاین

تدریس آنلاین کلاس های پیش دبستانی، اول و چهارم

تدریس آنلاین

تدریس آنلاین کلاس اول و کلاس پنجم


علوی 2

تدریس آنلاین کلاس های دوم

ثبت نام پیش دبستانی و اول

ثبت نام پیش دبستانی و پایه اول مدرسه غیردولتی علوی شروع شد.

دبستان هوشمند علوی

تدریس آنلاین در روزهای کرونایی


دانش آموزان پرتلاش علوی

آموزش آنلاین علوی 2 و تلاش دانش آموزان در خانه

آموزش آنلاین

آموزش تعطیل نیست. دبستان هوشمند علوی 2

آموزش مجازی

آموزش آنلاین دانش آموزان دبستان غیردولتی علوی 2


آموزش تعطیل نیست

آموزش آنلاین معلمان دبستان غیردولتی علوی 2 با استفاده از نرم افزار Adobe Conect

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین معلمان دبستان غیردولتی علوی 2 با استفاده از نرم افزار Adobe Conect

کلاس های آنلاین

یادگیری در هیچ زمانی تعطیل نیست


آموزش آنلاین

آمورش آنلاین. در خانه می مانیم تا کرونا را شکست دهیم.

آموزش آنلاین

آموزش آنلاین. دبستان غیردولتی علوی 2

آموزش تعطیل نیست

مدرسه تعطیل است، آموزش تعطیل نیست. دبستان غیردولتی علوی2


عمارت شهرداری

بازدید دانش آموزان پایه سوم از عمارت شهرداری تبریز

موزه سنجش

بازدید دانش آموزان از موزه سنجش. دبستان غیر دولتی علوی 2

موزه سنجش

بازدید انش آموزان پایه سوم از موزه سنجش


بازدید از ساختمان شهرداری

بازدید دانش آموزان پایه سوم از ساختمان شهرداری تبریز

ضدعفونی کردن مدرسه

ضدعفونی کردن مدرسه برای جلوگیری از بیماری آنفلونزا

آماده سازی حیاط سرپوشیده

آماده سازی حیاط سرپوشیده. دبستان غیردولتی علوی دو


گلخانه پامچال

بازدید دانش آموزان پایه ششم از گلخانه پامچال

بازدید دانش آموزان ار گلخانه

بازدید دانش آموزان پایه ششم از گلخانه پامچال

بازدید از رصدخانه

بازدید دانش آموزان پایه چهارم از رصدخانه تبریز


رصدخانه

بازدید دانش آموزان پایه چهارم از رصدخانه تبریز

کلاس خوشنویسی

کلاس هنر(خوشنویسی) پایه ششم

مسابقه موشک های کاغذی

مسابقه پذتاپ موشک های کاغذی


مسابقه موشک های کاغذی

مسابقه پرتاپ موشک های کاغذی. دبستان غیردولتی علوی 2

پرتاپ موشک های کاغذی

دومین جشنواره پرتاپ موشک های کاغذی

خواندن شعر

اجرای برنامه توسط دانش آموزان در جشن خودکار


اجرای برنامه

اجرای برنامه توسط خود دانش آموزان

جشن خودکار

جشن خودکار با حضور اولیای محترم پایه سوم

جشن خودکار

جشن خودکارکلاس سوم زکریای رازی. 27 بهمن ماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2


جشن خودکار

جشن خودکار کلاس سوم ابوریحان بیرونی. 27 بهمن ماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس گروهی

عکس گروهی دانش آموزان پایه سوم در جشن خودکار

جشن خودکار

با خودکار می نویسم مهربانی، عشق، راستگویی، عدالت، ایمان. جشن خودکار مبارک


جشن خودکار

جشن خودکار دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس دسته جمعی کلاس دوم جابربن حیان. جشن 100. 28 بهمن ماه 98. دبستان غیردولتی علوی 2

عکس کلاسی

عکس دسته جمعی کلاس دوم خوارزمی. جشن 100. 28 بهمن 98. دبستان غیردولتی علوی 2


جشن 100

اجرای برنامه شاد با حضور گروه نازبالار

جشن صد

جشن صد، با حضور گروه نازبالالار. 28 بهمن 98. دبستان غیردولتی علوی 2

اجرای سرود

اجرای سرود مادر توسط دانش آموزان کلاس چهارم ملاصدرا در جشن صد


اجرای سرود دسته جمعی

اجرای سرود اعدادبه زبان آذری به صورت دسته جمعی دانش آموزان کلاس دوم

اجرای شعر توسط دانش آموزان

اجرای شعر توسط دانش آموزان کلاس دوم جابربن حیان

آغاز با تلاوت قرآن

تلاوت قرآن توسط دانش آموز سینا وظیفه دوست در ابتدای مراسم


من امروز نوشتن 100 را آموختم

مراسم جشن صد. 28 بهمن 98

جشن صد

جشن صد، دانش آموزان پایه دوم. دبستان غیردولتی علوی 2

جشن یلدا

جشن یلدا. کلاس سوم ابوریحان بیرونی


جشن یلدا

جشن یلدا. کلاس ششم انیشتن

نقاشی همگانی

نقاشی همگانی دهه فجر برای دانش آموزان دور اول

جشن یلدا

عکس دسته جمعی کلاس پیش دبستانی. دبستان غیردولتی علوی 2


جشن یلدا

عکس دسته جمعی کلاس ششم ادیسون

جشن یلدا

عکس دسته جمعی کلاس چهارم سهروردی

جشن یلدا

عکس دسته جمعی کلاس سوم زکریای رازی


جشن یلدا

عکس دسته جمعی کلاس چهارم ملاصدرا

جشن یلدا

عکس جشن یلدا. کلاس دوم جابربن حیان

عکس های کلاسی یلدا

عکس دسته جمعی همراه با موسس و مدیریت محترم ، و آقای اشرف نیا ،آقای اسماعیلی و معلمان کلاس اول،


هفته دفاع مقدس

مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

فعالیت های کلاسی پیش دبستانی

فعالیت های کلاسی پیش دبستانی علوی 2

کارگاه علوم

فعالیت های دانش آموزان در کارگاه علوم کلاس پنجم حسابی


المپیاد درون مدرسه ای

المپیاد درون مدرسه ایی دبستان غیر دولتی علوی 2

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی. دبستان غیردولتی علوی 2

کارهای هنری

کارهای هنری دانش آموزان کلاس دوم جابربن حیان با موضوع نیروی انتظاامی


نقاشی دانش آموزان

نمونه ایی از کارهای هنری دانش آموزان کلاس دوم جابربن حیان در مورد گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

گرامیداشت هفته نیروی انتظامی

سفیرسلامت

توضیحات سفیر سلامت، فربد منتخبی در مورد بهداشت دهان و دندان یرای دانش آموزان دوره اول


سفیرسلامت

توضیح در مورد تغذیه مناسب برای دانش آموزان توسط سفیرسلامت امیررضا نوری

سفیران سلامت

توضیحات سفیر سلامت، عرفان شیرصولت در مورد تغذیه مناسب برای دانش آموزان

جلسه دیدار اولیاء و مربیان

جلسه دیدار اولیاء و مربیان با سخنرانی مدیریت محترم مدرسه خانم مهندس سارخانی


جلسه آموزش خانواده

جلسه آموزش خانواده با حضور دکتر باباپور

کانون پرورش فکری هنری

بازدید از کانون پرورش فکری هنری

فعالیت های شاد کلاسی

فعالیت شاد کلاس پنجم حسابی


جشن یلدا

کلاس پنجم حسابی

فعالیت کلاسی

درس علوم فعالیت کلاسی دوم جابربن حیان

فعالیت های آموزشی

استفاده دانش آموزان از برد هوشمند در کلاس درسی


جشن یلدا

مراسم چشن یلدا. کلاس دوم خوارزمی

موزه حیات وحش

بازدید دانش آموزان از موزه تاریخ طبیعی

بازدید از موزه حیات وحش

بازدید دانش آموزان از موزه حیات وحش


کسب کاپ آموزشی

کسب کاپ آموزشی توسط کلاس پنجم هشترودی

جشن میلاد

مراسم جشن میلاد پیامبر

جشن میلاد پیامبر

مراسم جشن میلاد پیامبر


افتتاحیه المپیاد ورزشی

افتتاحیه ششمین المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی دبستان غیردولتی علوی 2

مسابقات ورزشی

المپیاد ورزشی درون مدرسه ایی

عزاداراری دانش آموزان عزیز

عزاداری هاتون قبول، دانش آموزان عزیزم


مراسم عزاداری اربعین حسینی

اربعین حسینی

اربعین حسنی

مراسم اربعین حسینی . دبستان غیردولتی علوی 2

13 آبان ماه

مراسم بزرگداشت روز دانش آموز . دبستان غیردولتی علوی 2


مراسم بزرگداشت 13 آبان

مراسم بزرگداشت روز دانش آموز . دبستان غیردولتی علوی 2

روز دانش آموز

13آبان ماه 98. روز دانش آموز مبارکباد

باز آمد بوی ماه مهر

روز بازگشایی