اهداف معاونت پرورشی دبیرستان

اهداف معاونت پرورشی دبیرستان در سال تحصیلی 1400-1399

تصاویرمسابقات قران دانش آموزان

برگزاری مسابقات قران و اذان مرحله اول اموزشگاهی

عکس

اردو تشویقی کلاس هشتم


عکس

اردو تشویقی کلاس هشتم

عکس

اردو تشویقی کلاس هشتم

عکس

اردو تشویقی کلاس هشتم


عکس

نمایشگاه کتاب

عکس

برگزاری نمایشگاه کتاب

عکس

اجرای مانور زلزله


عکس

اجرای مانور زلزله

عکس

اجرای برنامه هفته بسیج

عکس

گرامیداشت هفته بسیج


عکس

گرامیداشت هفته بسیج

عکس

اجرای طرح دانش آموز محوری

عکس

برگزاری نماز جماعت دبیرستان


عکس

دانش آموزان شرکت کننده در آموزش پلیس فتا

عکس

حضور پلیس فتا در دبیرستان و آموزش پیشگیری از جرایم اینترنتی

انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی


دیدار با اولیا

جلسه هماهنگی فعالیتها

عکس

تجلیل مسئولین شهر از حافظ کل قرآن ، امیرمحمد خورده فروش - دانش آموز دبیرستان علوی مهر 98

عکس

برپایی نماز جماعت در مدرسه


عکس

افتتاحیه المپیاد ورزشی

عکس

افتتاحیه المپیاد ورزشی

عکس

انتخابات شورای دانش آموزی


عکس

اردو