عناوین اخبار
تعطیلی مدارس تبریز 1398/12/03 - 11:36:33
جشن خودکار 1398/11/26 - 12:21:14
جشن کتاب 1398/11/26 - 12:19:03
اردوی تفریحی لاله پارک 1398/11/12 - 11:38:41
مراسم سوگواری 1398/11/08 - 13:51:54
بازدید دانش آموزان پایه اول و نوگلان پیش دبستانی از صدا وسیما 1398/10/24 - 09:52:42
جلسه آموزش خانواده 1398/10/24 - 09:46:35
جلسه آموزش خانواده 1398/10/17 - 15:48:40
جلسه آموزش خانواده 1398/10/12 - 11:31:51
جلسه شورای معلمان 1398/10/12 - 11:29:36
بازدید از کانون پرورشی فکری 1398/10/10 - 13:42:54
جلسه آموزش خانواده 1398/10/10 - 13:40:45
بازدید از موزه حیات وحش 1398/09/26 - 16:40:03
مسابقات احکام، نورباران 1398/09/26 - 16:38:00
راه اندازی سایت 1398/05/09 - 07:12:35
.
تعطیلی مدارس تبریز

 بدون تصویر
کلیه مدارس در استان آذربایجانشرقی روز شنبه 3 اسفند 98 تعطیل اعلام می گردد.
1398/12/03 - 11:36:33
idSchooltitlebodyimagedatestatus
351تعطیلی مدارس تبریزکلیه مدارس در استان آذربایجانشرقی روز شنبه 3 اسفند 98 تعطیل اعلام می گردد.Images_News\637179681935819647.jpg1398/12/03 - 11:36:33
341جشن خودکارمراسم جشن خودکار برای دانش آموزان پایه سوم روز یکشنبه 27 بهمن ماه در دبستان غیردولتی علوی یک برگزار خواهد شد.-1398/11/26 - 12:21:14
331جشن کتابجشن کتاب برای دانش آموزان پایه دوم روز شنبه 98/11/26 در دبستان غیردولتی علوی یک برگزار گردید.-1398/11/26 - 12:19:03
321اردوی تفریحی لاله پارکاردوی تفریحی لاله پارک برای دانش آموزان کلاس اول الف، چهارم ج و ششم الف روز دوشنبه 14 بهمن ماه -1398/11/12 - 11:38:41
311مراسم سوگواریمراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا روز سه شنبه 98/11/8 در دبستان غیردولتی علوی یک برگزار گردید.-1398/11/08 - 13:51:54
281بازدید دانش آموزان پایه اول و نوگلان پیش دبستانی از صدا وسیمابازدید دانش آموزان پایه اول و نوگلان پیش دبستانی از صدا وسیما با حضور گروه نازبالار روز سه شنبه 24 دی ماه 98 از ساعت 13 الی 15:30.-1398/10/24 - 09:52:42
271جلسه آموزش خانوادهجلسه آموزش خانواده با حضور استاد کریم زاده ساعت 16 در سالن اجتماعات مدرسه برگزار خواهد شد.-1398/10/24 - 09:46:35
181جلسه آموزش خانوادهجلسه آموزش خانواده با سخنرانی استاد کریم زاده ساعت 16 در سالن اجتماعات -1398/10/17 - 15:48:40
161جلسه آموزش خانوادهجلسه آموزش خانواده روز سه شنبه 17 دی ماه 98 از ساعت 16 با حضور استاد کریم زاده در سالن اجتماعات مدرسه برگزار خواهد شد.-1398/10/12 - 11:31:51
151جلسه شورای معلمانجلسه شورای معلمان دبستان غیردولتی علوی 1، روز یکشنبه 15 دی ماه از ساعت 14:30 تا ساعت 19 برگزار خواهد گردید.-1398/10/12 - 11:29:36
111بازدید از کانون پرورشی فکریبازدید از کانون پرورشی فکری روز سه شنبه 10 دی ماه برای دانش آموزان کلاس ششم 1-1398/10/10 - 13:42:54
101جلسه آموزش خانوادهجلسه آموزش خانواده با حضور استاد کریم زاده مشاور برجسته استان. روز سه شنبه ساعت 16 در سالن اجتماعات برگزار خواهد گردید.-1398/10/10 - 13:40:45
61بازدید از موزه حیات وحش دانش آموزان پایه های اول روز چهارشنبه از موزه حیات وحش دیدار خواهند کرد.-1398/09/26 - 16:40:03
51مسابقات احکام، نوربارانمسابقات احکام، نور باران در تاریخ 98/9/26 برایر پایه های سوم تا ششم برگزار گردیدو و نفرات برتر به ناحیه معرفی خواخند شد.-1398/09/26 - 16:38:00
11راه اندازی سایتبدینوسیله به اطلاع همکاران و دانش آموزان گرامی می رساند، سایت جدید و بروز شده مجتمع آموزشی غیر دولتی علوی شهر تبریز راه اندازی شد.Images_News\636998334979468401.jpg1398/05/09 - 07:12:35