عناوین اخبار
اطلاعیه 1398/10/06 - 14:28:43
آزمون 1398/10/06 - 14:24:38
اطلاعیه 1398/10/06 - 14:18:45
تسلیت 1398/09/17 - 12:43:25
.
اطلاعیه

 بدون تصویر
به اطلاع اولیای محترم میرساند طبق اطلاع رسانی قبلی و مکتوب به دلیل اهمیت جلسه شورای دبیران فردا روزشنبه 98/10/07 ساعت 13ظهر مدرسه تعطیل خواهد شد.
1398/10/06 - 14:28:43
idSchooltitlebodyimagedatestatus
93اطلاعیه به اطلاع اولیای محترم میرساند طبق اطلاع رسانی قبلی و مکتوب به دلیل اهمیت جلسه شورای دبیران فردا روزشنبه 98/10/07 ساعت 13ظهر مدرسه تعطیل خواهد شد.-1398/10/06 - 14:28:43
83آزمون(یادآوری)به اطلاع اولیای محترم و دانش آموزان عزیز میرساند فردا روز شنبه 98/10/07 مرحله آزمون جامع 2 راس ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد لذااز دانش آموزان عزیز انتظار داریم طبق روال عادی به مدرسه تشریف آورده و با آمادگی کامل سر جلسه امتحان حاضر شوند .به امید موفقیت روز افزون -1398/10/06 - 14:24:38
73اطلاعیه تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا منجر به تغییر زمان برگزاری امتحانات ترم اول از 98/10/07به 98/10/14 گردید.-1398/10/06 - 14:18:45
43تسلیتدرگذشت همشیره گرانقدر حاج آقا سارخانی موسس محترم مجتمع علوی رابه ایشان و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .کارکنان وهمکاران و اولیای دبیرستان علویImages_News\637114058051493370.jpg1398/09/17 - 12:43:25